Firma STATEK KYDLINOV s. r. o.  hospodaří v Hradci Králové a okolí již od roku 1991. Naší činností je výroba a prodej zemědělských produktů. Hlavní část produkce firmy tvoří produkty rostlinné výroby. Část produkce rostlinné výroby je zpracovávána ve výrobně krmných směsí pro hospodářská zvířata. Vyrábíme krmné směsi pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat, drůbež a králíky. Krmné směsi vyrábíme v sypké nebo granulované formě a dodáváme je pro velkoodběratele nebo pytlované pro maloobchodní prodej. Díky používání kvalitních vstupních surovin zaručujeme velmi dobrou intenzitu výkrmu. Moderními postupy v přípravě půdy, výživě rostlin a posklizňovém ošetření produkce dosahujeme nejen vysoké výnosy, ale i vynikající kvalitu prodávaných komodit. Samozřejmostí je používání výhradně certifikovaných materiálů a surovin. Máme trvalý zájem nabízet svým stávajícím a novým zákazníkům kvalitní, cenově dostupné produkty, rozšiřovat a stále zlepšovat své služby.

Naší prioritou je Vaše spokojenost.