15.10.2021 začíná prodej vykrmených krůt

Firma STATEK KYDLINOV s. r. o.  hospodaří v Hradci Králové a okolí již od roku 1991. Naší činností je výroba a prodej zemědělských produktů. Hlavní část produkce firmy tvoří produkty rostlinné výroby, která je doplněna výrobou živočišnou ve formě chovu krůt. Část produkce rostlinné výroby je zpracovávána ve výrobně krmných směsí pro hospodářská zvířata. Moderními postupy v přípravě půdy, výživě rostlin a posklizňovém ošetření produkce dosahujeme nejen vysoké výnosy, ale i vynikající kvalitu prodávaných komodit. Samozřejmostí je používání výhradně certifikovaných materiálů a surovin. Máme trvalý zájem nabízet svým stávajícím a novým zákazníkům kvalitní, cenově dostupné produkty, rozšiřovat a stále zlepšovat své služby.

Naší prioritou je Vaše spokojenost.