Rostlinná výroba

Firma STATEK KYDLINOV s.r.o. hospodaří na cca 1200 hektarech zemědělské půdy. Pozemky se nacházejí v okolí Hradce Králové ve výborných půdně - klimatických podmínkách, v průměrné nadmořské výšce 235m n.m..

Na obhospodařovaných pozemcích se uplatňuje princip šetrného hospodaření vzhledem k životnímu prostředí.

K výsevu jsou používána výhradně certifikovaná osiva.

Produkce rostlinné výroby je zaměřena převážně na potravinářské odrůdy pšenice, sladovnický ječmen, řepku ozimou, cukrovou řepu a kukuřici.

 

 

Struktura plodin je zakotvena v pevných osevních postupech. 

Středisko Světí, které zabezpečuje vlastní obhospodařování pozemků. Středisko má k dispozici dostatečné skladovací prostory s aktivním větráním.

Střediska posklizňových linek Svobodné Dvory a Předměřice n. L. zabezpečují posklizňovou úpravu zrnin včetně sušení a uskladnění produktů rostlinné výroby.

 

 

 

Rozložení plodin

pšenice potravinářská                450 ha

ječmen sladovnický                    150 ha

řepka ozimá                                300 ha

kukuřice                                      150 ha

cukrová řepa                               200 ha

 

Kontakt

STATEK KYDLINOV s.r.o.

Světí 50

503 12 Všestary

 

tel.kacelář: +420 495 458 801

fax:            +420 495 458 801

e-mail:       ihorak@kydlinov.cz 

 

Obilniny jsou nejdůležitějším zdrojem potravy pro lidstvo a pro hospodářská zvířata.