Firma STATEK KYDLINOV s.r.o. hospodaří na cca 1200 hektarech zemědělské půdy. Pozemky se nacházejí v okolí Hradce Králové ve výborných půdně - klimatických podmínkách, v průměrné nadmořské výšce 235m n.m..

Na obhospodařovaných pozemcích se uplatňuje princip šetrného hospodaření vzhledem k životnímu prostředí.

K výsevu jsou používána výhradně certifikovaná osiva.

Produkce rostlinné výroby je zaměřena převážně na potravinářské odrůdy pšenice, sladovnický ječmen, řepku ozimou, cukrovou řepu a kukuřici.

 

Struktura plodin je zakotvena v pevných osevních postupech. 

Středisko Světí, které zabezpečuje vlastní obhospodařování pozemků. Středisko má k dispozici dostatečné skladovací prostory s aktivním větráním.

Střediska posklizňových linek Svobodné Dvory a Předměřice n. L. zabezpečují posklizňovou úpravu zrnin včetně sušení a uskladnění produktů rostlinné výroby.

 

STATEK KYDLINOV s.r.o.

Světí 50

503 12 Všestary

 

tel.kacelář: +420 495 458 801

fax:            +420 495 458 801

e-mail:       info@kydlinov.cz