ROSTLINNÁ VÝROBA

STATEK KYDLINOV s.r.o. hospodaří již od roku 1991 přibližně na 1200 hektarech zemědělské půdy. Pozemky se nacházejí v okolí Hradce Králové.

Produkce rostlinné výroby je zaměřena převážně na potravinářské odrůdy pšenice, sladovnický ječmen, řepku ozimou, cukrovou řepu, mák a kukuřici.

Na obhospodařovaných pozemcích  uplatňujeme princip šetrného hospodaření vzhledem k životnímu prostředí.  Struktura plodin je zakotvena v pevných osevních postupech. K výsevu  používáme výhradně certifikovaná osiva.


STATEK KYDLINOV s. r. o.

Světí 50, Světí, 503 12

Telefonní číslo :   +420 495 458 801

Fax :   +420 495 458 801

E-mail :    info@kydlinov.cz