Výroba a prodej krmných směsí je realizována v areálu Statku Kydlinov v Hradci Králové. Firma produkuje krmné směsi pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. Provoz výroby krmných směsí je automaticky řízen pomocí výpočetní techniky. Dílčí komponenty jsou dávkovány podle předem přesně stanovených receptur v závislosti na přání zákazníka pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat.

Krmné směsi vyrábíme dle přání v sypké nebo granulované formě a dodáváme je buď volně nebo pytlované prostřednictvím vlastní logistiky. Díky používání kvalitních vstupních surovin pro výrobu krmných směsí, zaručujeme velmi dobrou intenzitu výkrmu.

Výrobna krmných směsí produkuje krmné směsi pro velkoodběratele i maloodběratele. Z širokého sortimentu krmných směsí jsou maloodběrateli a chovateli nejvíce žádány krmné směsi pro nosnice, krmné směsi pro králíky (v granulované formě), krmné směsi pro selata a prasata a krmné směsi pro výkrm krůt (v granulované formě).

REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH EVROPSKOU UNIÍ

 
Předmětem projektu "Technologie na zpracování zemědělské produkce pro výrobu krmiv" je modernizace stávající šrotovací linky na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata v rámci vedlejší obchodní činnosti zemědělského podniku Statek Kydlinov s.r.o. Krmiva budou prodávána jako produkt společnosti Statek Kydlínov s.r.o. dalším odběratelům. Projekt je koncipován jako rozšíření činnosti zemědělského podnikatele s podílem zemědělské prvovýroby 45% a více. Projekt zahrnuje nákup komplexní sady technologie jež vytvoří výrobní linku VKS. Konkrétně projekt zahrnuje demontáž stávající nevyhovující technologie a montáž nového míchacího koše a šrotovníku včetně příslušenství.
 
Předmětem projektu "Technologie na výrobu krmiv včetně balení " je modernizace a navýšení výkonu stávající granulovací linky na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata v rámci obchodní činnosti zemědělského podniku Statek Kydlinov s.r.o.. Krmiva budou prodávána jako produkt společnosti Statek Kydlinov s.r.o. dalším odběratelům. Projekt je koncipován jako rozšíření činnosti zemědělského podnikatele s podílem zemědělské prvovýroby 45% a více. Projekt zahrnuje nákup komplexní sady technologie, jež vytvoří výrobní linku VKS včetně vážení a balení výrobků. Konkrétně projekt zahrnuje nákup a montáž: nového granulovacího lisu s parním kotlem, chladící kolonou, nástřikem tuku do míchačky a včetně výrobního a expedičního zásobníku a nezbytných dopravníků. Dále pak balící a vážící linky včetně příslušenství.

 

STATEK KYDLINOV s.r.o.

Kydlinovská 25/1

503 01 Hradec Králové 

 

Tel.: +420 495 211 008 

Mob. tel.: +420 603 853 588

E-mail: vks@kydlinov.cz

Otevírací doba:

PO - PÁ: 7:00 - 15:00