Střediska

Rostlinná výroba Světí

Středisko Světí zabezpečuje vlastní obhospodařování pozemků. Středisko disponuje moderní technikou pro obhospodařování zemědělských pozemků. Středisko má k dispozici dostatečné skladovací prostory s aktivním větráním.

Posklizňová linka Svobodné Dvory

Středisko posklizňová linka Svobodné Dvory zabezpečuje posklizňovou úpravu zrnin,sušení a uskladnění produktů rostlinné výroby.

Chov a prodej krůt Kydlinov

Krůty a krocany chováme ve středisku statek Kydlinov ve dvou halách.

Výroba a prodej krmných směsí Kydlinov

Výroba a prodej krmných směsí je realizována v provozovně, která je součástí areálu statku Kydlinov.