SARS Cov-2

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 v České republice, který významným způsobem ovlivňuje naše životy a také náš společný obchod, museli jsme přijmout řadu opatření, která nám pomáhají tomu čelit. Níže si prosím přečtěte informace o konkrétních opatřeních a krocích, které souvisejí s našim vzájemným obchodem.

K dnešnímu dni není žádný z našich spolupracovníků infikován koronavirem.

K dnešnímu dni jsou všechny naše pobočky v provozu (Prodej krmných směsí pro zvířata i prodej krůt) ve standardní otevírací době.

Ve všech provozech firmy STATEK KYDLINOV s.r.o. bylo přijato mimořádné opatření:

VSTUP POVOLEN POUZE SE ZAKRYTÝM OBLIČEJEM

Do všech provozů firmy STATEK KYDLINOV s.r.o. je zakázán vstup osobám vykazujícím příznaky a klinické projevy nemoci COVID 19 (bolest hlavy, horečka, suchý kašel, potíže s dýcháním, bolest svalů), osobám nacházejícím se v karanténě v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 a členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla nemoc COVID 19.

Až do odvolání byly zakázány návštěvy obchodních zástupců dodavatelů ve všech provozech firmy.

Od všech dodavatelů nakupujeme ve standardním režimu.

Do všech provozoven firmy STATEK KYDLINOV s.r.o. je povolen vstup pro externí partnery (řidiče, servis atd.) pouze s doprovodem, musejí mít zakrytý obličej a zdržet se mohou jen po nezbytně nutnou dobu.

Je vážný předpoklad, že v zájmu ochrany zdraví a zachování provozu budeme muset přijímat ještě další opatření. O nových opatřeních vás budeme neprodleně informovat

Těším se na další spolupráci s vámi a přeji vám hlavně pevné zdraví a pevné nervy v těchto nelehkých dnech.

Dne 19.3.2020

Váš

Ing. Ivan Horák

jednatel