REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH EVROPSKOU UNIÍ

Předmětem projektu "Technologie na zpracování zemědělské produkce pro výrobu krmiv" je modernizace stávající šrotovací linky na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata v rámci vedlejší obchodní činnosti zemědělského podniku Statek Kydlinov s.r.o. Krmiva budou prodávána jako produkt společnosti Statek Kydlínov s.r.o. dalším odběratelům. Projekt je koncipován jako rozšíření činnosti zemědělského podnikatele s podílem zemědělské prvovýroby 45% a více. Projekt zahrnuje nákup komplexní sady technologie jež vytvoří výrobní linku VKS. Konkrétně projekt zahrnuje demontáž stávající nevyhovující technologie a montáž nového míchacího koše a šrotovníku včetně příslušenství.
 
Předmětem projektu "Technologie na výrobu krmiv včetně balení " je modernizace a navýšení výkonu stávající granulovací linky na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata v rámci obchodní činnosti zemědělského podniku Statek Kydlinov s.r.o.. Krmiva budou prodávána jako produkt společnosti Statek Kydlinov s.r.o. dalším odběratelům. Projekt je koncipován jako rozšíření činnosti zemědělského podnikatele s podílem zemědělské prvovýroby 45% a více. Projekt zahrnuje nákup komplexní sady technologie, jež vytvoří výrobní linku VKS včetně vážení a balení výrobků. Konkrétně projekt zahrnuje nákup a montáž: nového granulovacího lisu s parním kotlem, chladící kolonou, nástřikem tuku do míchačky a včetně výrobního a expedičního zásobníku a nezbytných dopravníků. Dále pak balící a vážící linky včetně příslušenství.