REALIZACE PROJEKTU SPOLUFINANCOVANÉHO EVROPSKOU UNIÍ.

Předmětem projektu je vybudování dílny pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky při využití stávajícího objektu žadatele v obci Světí u Hradce Králové. Vlastní záměr je založen na propojení nově zbudovaných prostor se stávajícími prostory. V rámci provedení projektu došlo k přístavbě v souběhu se stavebními úpravami stávajícího objektu. Záměr je realizován za účelem modernizace a rozšíření budovy v areálu žadatele a její přetvoření na opravárenskou dílnu pro odběratele opravárenských služeb. Nová dílna bude využívána pro opravy a údržbu zemědělské, komunální a speciální techniky. Projekt zahrnuje stavební práce a nákup vybavení dílny.

Realizace záměru přispěje k diverzifikaci podnikatelské činnosti žadatele, který dosud předkládaný předmět projektu a ekonomickou činnosti neprovozuje na podnikatelské úrovni jako službu dalším osobám.

Projekt je realizován s cílem podpory provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje ve spolupráci s MAS Hradecký venkov o.p.s..